1. Σχεδιάστε το στρατηγικό πλάνο

Posted by Ioannis Bardoulis 18/01/2019 0 Comment(s) SEO,

Μην ξεκινήσετε απλά να σχεδιάζετε τον ιστότοπό σας. Για να διασφαλίσετε ότι ο ιστότοπός σας ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες των επισκεπτών σας, πρέπει να καταγράψετε το ταξίδι του αγοραστή σας από την πρώτη φορά που επισκέπτεται τον ιστότοπό σας μέχρι τη στιγμή που θα γίνει πελάτης.

 

 

Ποιες σελίδες πρόκειται να δει, ποιο περιεχόμενο θα διαβάσει και ποιες προσφορές πρόκειται να αγοράσει;

 

Στην internetplan κατανοούμε αυτό το pattern και προτείνουμε το πλάνο που θα σας βοηθήσει να σχεδιάσετε έναν ιστότοπο ο οποίος βοηθάει την πλοήγηση των πελατών σας και θα αυξήσει τις πωλήσεις σας. Αφού κάνετε την μελέτη και απαντήσετε σωστά στις ερωτήσεις πρέπει να τις τοποθετήσετε στη σωστή σειρά. Χρησιμοποιήστε ό, τι γνωρίζετε ήδη για τους τρέχοντες πελάτες σας και με βάση αυτά τα δεδομένα χαράξτε τη στρατηγική του website σας.

 

Ο ιστότοπός σας πρέπει επίσης να επικοινωνεί σαφώς με το κοινό σας τι κάνετε, γιατί το κάνετε και πως το κάνετε.