Επιδότηση ΕΣΠΑ για δημιουργία Eshop

Επιδότηση ΕΣΠΑ για δημιουργία Eshop

€5.000 Επιδότηση ΕΣΠΑ για δημιουργία Eshop


Αναλαμβάνουμε τη δημιουργία Φακέλου για την επιδότηση και την Κατασκευή Ηλεκτρονικού Καταστήματος, με συνολικό κόστος απόκτησης πακέτου στις €5.000, όσο και η επιδότηση.
 

Το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για κατασκευή e-shop (ηλεκτρονικού καταστήματος) ανακοινώθηκε επίσημα από την Ελληνική κυβέρνηση και θα διατεθεί ένα ποσό ύψους έως 5.000 ευρώ για την κάθε επιχείρηση και θα αφορά αποκλειστικά στο λιανεμπόριο.

 

 

Τι συμπεριλαμβάνει η Πρότασή μας

Το Πακέτο για την κατασκευή ολοκληρωμένου eShop που προσφέρουμε ειδικά για την Ελληνική Αγορά, συμπεριλαμβάνει εκτός της άδειας Opencart, πολλά επιπλέον πρόσθετα της Opencart και υπηρεσίες  αλλά και όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες marketing και πωλήσεων :

- Καταχώρηση Domain .gr για 2 χρόνια
- Δημιουργία Λογοτύπου
- Responsive site με παρουσίαση 2 προσχέδιων
- Κατηγορίες - Υποκατηγορίες
- Διαχείριση Προϊόντων (Φωτογραφίες, τιμές, Διαθεσιμότητα, Ποσότητα, Προσφορές κ.ά. 
- Βασικό Πακέτο SEO
- Καλάθι Αγορών
- Τρόποι Πληρωμής (Διασύνδεση με Πιστωτική Κάρτα, Αντικατβολή κτλ)
- Τρόποι Αποστολής (Courier, Μεταφορική, Παραλαβή απο το κατάστημα κτλ)
- Διασύνδεση με skroutz, public και bestprice
- 5 χρόνια Ηοsting
- 2ωρη εκπαίδευση του διαχειριστικου και 5 χρόνια Τεχνική Υποστήριξη
- E-mail Account και διαχείριση
- Δημιουργία εταιρικής σελίδας στο Facebook

Πιο αναλυτικά για της πλατφόρμα μπορείτε να δείτε στην σελίδα μας : https://www.internetplan.gr/kataskevi-istoselidon-opencart-journal-el

 

Ποιες επιχειρήσεις θα ενταχθούν στο πρόγραμμα;

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ  «e-λιανικό»

 

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση:
Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής σύμφωνα με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις περί Εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας που εκδόθηκαν αρμοδίως [ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024 (ΦΕΚ Β 915/17-03-2020) και επόμενες] όπως αντικαθίστανται, τροποποιούνται και ισχύουν.

 

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε :
- Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30.09.2019
-  Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 και εντεύθεν μέχρι τις 7/11/2020

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση είναι οι ακόλουθες: 

 

- να έχουν ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού με την εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού)
 Υφιστάμενες: ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ έως την 30/9/2019
 Νεοσύστατες: ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ από 1/10/2019 έως την 7/11/2020

 

- να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,

 

- να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής,

 

- να έχουν ολοκληρώσει (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών δαπανών) την περίοδο από 18/03/2020 έως και πριν την υποβολή της αίτησης, την δημιουργία


ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος που θα πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 

- θα λειτουργεί σε δύο γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive,

 

- θα συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών.

 

 

- θα διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο τωνπροσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών

 

- να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ

 

το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

 

- να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ


Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000,00 € για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης έχουν ως ακολούθως:


1. Eξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών - λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά
στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS)


2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop) 


3. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.)


4. Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile
responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά:


παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών) Φιλοξενία (hosting, collocation, κτλ.)

 

5. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού.

 

Διαβάστε ολη την Προδημοσίευση της Δράσης «e-λιανικό»

 

 

Τι περιλαμβάνει η επιδότηση 5.000 ευρώ για κατασκευή eshop;
Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ θα καλύπτει στο 100% όλα τα έξοδα για την κατασκευή, υποστήριξη και φιλοξενία ενός νέου e-shop λιανικής,  ενώ  το κονδύλι που αναμένεται για τον σκοπό αυτό θα ανέρχεται στα 80 εκατομμύρια ευρώ. Με λίγα λόγια, θα επιδοτηθεί η κατασκευή τουλάχιστον 16.000 νέων e-shops σε όλη την Ελλάδα!

 

Γιατί να φτιάξω e-shop με επιδότηση;
To e-shop είναι μονόδρομος για την επιβίωση των επιχειρήσεων εν μέσω πανδημίας. Διατηρώντας ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, η επιχείρηση αποκτά συγκριτικό πλεονέκτημα αφού δεν απαιτείται φυσική παρουσία του πελάτη στο χώρο και μπορεί να ψωνίσει με ασφάλεια από το σπίτι του.

 

Πότε πρέπει να ξεκινήσω την αίτηση για επιδότηση eshop;
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών προτάσεων ανακοινώθηκε ότι θα είναι η 31 Ιανουαρίου 2021. Μέχρι τότε θα πρέπει να έχετε καταθέσει τον επενδυτικό σας φάκελο όσον αφορά την κατασκευή e-shop.

 

Που θα κάνω αίτηση για την ένταξη μου;
Αρχικά συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στην συνέχεια η Internetplan αναλαμβάνει να προχωρήσει την αίτηση σας στο πρόγραμμα, μόλις ανοίξει για υποβολή αιτήσεων.

 

Η Internetplan συνεργάζεται με έμπειρους συμβούλους επιδοτήσεων ΕΣΠΑ πανελλαδικά. Για τους ενδιαφερόμενους, που θα θέλουν να κατασκευάσουν eshop και να καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση, έχουμε φροντίσει ώστε να έχουν όλη την πληροφόρηση που χρειάζονται για την επιδότηση των 5.000 ευρώ στην κατασκευή eshop, αλλά και την ολοκληρωμένη υποστήριξη στην κατάθεση της πρότασή τους στο ΕΣΠΑ.
 

Μιλήστε μαζί μας στο 211 0129644 ή στείλτε μας email στο info@internetplan.gr και σύντομα ένας σύμβουλος διαδικτύου θα επικοινωνήσει μαζί σας.


Διαφορετικά συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και ένας εξειδικευμένος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σου .
 

 

 

 


 

Επιδότηση ΕΣΠΑ για δημιουργία Eshop

€5.000 Επιδότηση ΕΣΠΑ για δημιουργία Eshop

Captcha
loading