ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ
Αποκτήστε Eshop για την επιχείρησή σας με επιδότηση 90%
 
 
Μέσω του νέου προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» σας δίνεται η ευκαιρία να κατασκευάσετε ηλεκτρονικό κατάστημα (eshop) ή website για την επιχείρηση σας με ελάχιστο κόστος καθώς η επιδότηση ανέρχεται στο 90% του συνολικού κόστους! 
 
Η μόνη προϋπόθέση είναι να έχετε κάνει έναρξη πριν τις 1 Ιανουαρίου 2022 και να είχατε 1 υπάλληλο το 2021.
 
Στην Internetplan γνωρίζουμε πως να σχεδιάσουμε και να οργανώσουμε την κατασκευή του website, έτσι ώστε να βοηθήσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης σας και την αύξηση πωλήσεων των προϊόντων ή υπηρεσιών σας!
 
 

 


 

Ποιοί είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος;

 
1. Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
2. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ‘Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ’ .
3. Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
4. Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
 
Στην ενότητα 2.1 της Πρόσκλησης, παρουσιάζεται αναλυτικά το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα της δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».
 
Οι δικαιούχοι του Προγράμματος εντάσσονται στις ακόλουθες διακριτές κατηγορίες και υποκατηγορίες με κριτήριο την απασχόληση (εξαρτημένη εργασία):
 
Κατηγορία ΕΜΕ
1 0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ
2 10 ΕΜΕ < μ ≤25 ΕΜΕ
3 25 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ
4 40 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ
 
 
 

 


 
Πoιά είναι η χρονική περίοδος του προγράμματος;
 
  • Κατηγορίας 1
 
Αιτήσεις  Χρηματοδότησης ειδικά για δυνητικούς δικαιούχους που εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία, μπορούν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, έως και την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022.
 
Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers για τους δικαιούχους της κατηγορίας ένα (1), μπορεί να γίνεται έως τη Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022.
Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται η Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022. 
Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για τη συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων ορίζεται η Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023.
 
  • Κατηγοριών 2, 3 και 4
 
- Αιτήσεις  Χρηματοδότησης ειδικά για τους δυνητικούς δικαιούχους που εμπίπτουν στις συγκεκριμένες κατηγορίες,  μπορούν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, έως και την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022.
- Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers για τους δικαιούχους των εν λόγω κατηγοριών, μπορεί να γίνεται έως τη Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.
- Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται η Παρασκευή 28 Απριλίου 2023. 
- Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ για τις συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων ορίζεται η Τετάρτη 31 Μαΐου 2023.
 
 
 

 

Ποιά είναι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων;

 
Η αίτηση υποβάλλεται από εκπρόσωπο της επιχείρησης που κατέχει νομίμως τους κωδικούς (username & password) πρόσβασης της επιχείρησης στις φορολογικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (πληροφοριακό σύστημα taxisnet). Συνήθως είναι ο λογιστής της επιχείρησης.
 
Προκειμένου να εισέλθει στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) και να δημιουργήσει νέα αίτηση, ο αιτών  θα πρέπει να επιβεβαιώσει την ταυτότητα της επιχείρησης χρησιμοποιώντας τους εταιρικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxsinet.  Για το σκοπό αυτό 
 
Καταρχάς παρέχει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των αναγκαίων δεδομένων στο πλαίσιο υποβολής, ελέγχου και έγκρισης της Αίτησης Επιχορήγησης, και δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και συμφωνεί-συμμορφώνεται με τους όρους και διαδικασίες του Προγράμματος ‘Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ’. 
 
Μεταβαίνει στο ασφαλές περιβάλλον της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιου Τομέα (ΓΓΠΣ) για την καταχώρηση των εταιρικών διαπιστευτηρίων στην υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών.
 
 


 

Ποιά είναι η διαδικασία αγοράς επιδοτούμενων προγραμμάτων;

 
Η διαδικασία αγοράς επιδοτούμενων λύσεων συνοπτικά ακολουθούν τα εξής βήματα:
 
1. Λήψη επιταγής (voucher)
2. Επιλογή προϊόντων/υπηρεσιών και προμηθευτών
3. Παραγγελία προϊόντων/υπηρεσιών – Δέσμευση vouchers
4. Εξόφληση προϊόντων/υπηρεσιών – Εξαργύρωση vouchers
 
 
 

 

Tι πρέπει να κάνω ;

  1. Λήψη επιταγής (Voucher) σε συνεννόηση με τον λογιστή σας
  2. Συμπληρώνετε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία σας
  3. Επικοινωνούμε το συντομότερο μαζί σας για  την ολοκλήρωση της διαδικασίας

 

 

ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ

Captcha
loading