Πακέτα SEO

 

Έχουμε ένα πλάνο και ακολουθούμε μια στρατηγική για την Προώθηση ιστοσελίδων για να είστε στην 1η σελίδα της Google.

 

Keywords
Αναζήτηση των keywords (λέξεων-κλειδιών) για ποιοτική επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα σας ώστε να έχουμε αύξηση επισκέψεων και άνοδο στην κατάταξη στην Google.

 

On-Page Seo
Κάνουμε την ιστοσελίδα σας “Google Friendly”. Συμμόρφωση του site στην Oνομασία του προϊόντος, Τίτλος σελίδας, Meta Description, Περιγράφή Προϊόντος, Seo Heading Title, Tags και Seo url.

 

Off-Page Seo
Ξεκινούν οι μηνιαίες ενέργειες Off Page Seo. Η διαδικασία αυτή οδηγεί σε άνοδο στα αποτελέσματα αναζήτησης. Σε συνεργασία μαζί σας, τα κείμενα του site αποκτούν την μορφή που θέλουμε ώστε να ευρετηριαστούν πιο εύκολα απο τις "αράχνες" και τα "robot" της Google.

 

Εκθέσεις κατάταξης
Για να βλέπετε σε ποια θέση βρίσκεται η ιστοσελίδα σας στα αποτελέσματα της Google και ποια είναι η επισκεψιμότητα της.

 

Δείτε τα πακέτα μας :

SEO MONTHLY

Βελτιστοποίηση SEO
On Page Seo
Off Page Seo
Μηνίαια Report Visibility
Βελτίωση στα οργανικά αποτελέσματα της Google
Βελτίωση Δείκτης Ποιότητας της ιστοσελίδας
Άνοδος θέσεων στις λέξεις κλειδιά
Ώρες Εργασίας15 Hours Monthly

50.00€

SEO MONTHLY 2

Βελτιστοποίηση SEO
On Page Seo
Off Page Seo
Μηνίαια Report Visibility
Βελτίωση στα οργανικά αποτελέσματα της Google
Βελτίωση Δείκτης Ποιότητας της ιστοσελίδας
Άνοδος θέσεων στις λέξεις κλειδιά
Ώρες Εργασίας30 Hours Monthly

100.00€