Ρυθμίσεις Microsoft Outlook

Ρυθμίσεις Microsoft Outlook

Οι παρακάτω ρυθμίσεις είναι για να ρυθμίσετε τα e-mail σας που αφορούν την Internetplan σε Microsoft Outlook.

 

1. Απο το menu Επιλογών θα επιλέξετε Εργαλεία / Ρυθμίσεις λογαριασμού ...

 

 

 


 

2.  Αν θέλουμε να ρυθμίσουμε νέο e-mai επιλέγουμε Δημουργία ...

 

 

 


 

3. Επιλέγουμε Μη αυτόματη διαμόρφωση ρυθμίσεων διακομιστή ή πρόσθετων τύπων διακομιστή

 

 

 


 

4. Αφήνουμε την επιλογή POP ή IMAP ...

 

 

 

 


 

5. Συμπληρώνουμε τα στοχεία μας. Όπου το yourdomain θα βάλετε το δικό σας domain name και το e-mail σας. Καθώς επίσης και το Password.

 

 

 

 


 

6. Συνεχίζουμε πατώντας Περισσότερες Ρυθμίσεις ...

Στην καρτέλα Διακομιστής εξερχομένων ... τσεκάρουμε τα παρακάτω

 

 

 

 


 

7. Στην καρτέλα Για προχωρημένους πρέπει να έχουμε τις παρακάτω ρυθμίσεις

 

 

 


 

Πατάμε το οκ, Επόμενο και Τέλος