Πιστοποιήσεις

Βασικές γνώσεις AdWords
Αυτή η εξέταση καλύπτει έννοιες βασικού και μέσου επιπέδου, όπως τα οφέλη από τη διαφήμιση στο διαδίκτυο και τη χρήση του AdWords, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης και βελτιστοποίησης καμπανιών του AdWords.

 

Διαφήμιση βάσει αναζήτησης
Αυτή η εξέταση καλύπτει έννοιες προχωρημένου επιπέδου, όπως τις βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία, τη διαχείριση και τη βελτιστοποίηση καμπανιών για το Δίκτυο αναζήτησης.

 

Διαφημίσεις προβολής
Αυτή η εξέταση καλύπτει έννοιες προχωρημένου επιπέδου, όπως τις βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία, τη διαχείριση και τη βελτιστοποίηση καμπανιών για το Δίκτυο Προβολής.

 

Διαφημίσεις βίντεο
Αυτή η εξέταση καλύπτει έννοιες βασικού και προχωρημένου επιπέδου, όπως τις βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία, τη διαχείριση και τη βελτιστοποίηση καμπανιών διαφήμισης βίντεο στο YouTube και στον ιστό.